Vizyon: İmam Abdüsselam Yasin Derneği Nebevi yöntem üzerine çalışan bütün araştırmacı ve uzmanların, konuyla ilgilenen herkesin yararlanacağı uluslararası ilmi bir merkez olma gayreti içindedir...

Misyon: İmam Abdüsselam Yasin Derneği uluslararası akademik ve ilmi bir kurumdur; İmam Abdüsselam Yasin’in ortaya koyduğu proje üzerinde yapılan araştırmaları geliştirip derinleştirmeyi ve İmam Abdüsselam Yasin’i tanıtmayı, ayrıca yöntem bilim üzerine araştırmalar yapan uzmanlar yetiştirmeyi ve ilmî araştırmaların geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı hedeflemektedir...

Derneği yeni faaliyetler
İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul'da düzenlenen Mitingte katılanlar arasındaydı

İmam Abdüsselam Yasin Derneği, 15 Temmuz darbe girişimine karşı 7 Ağustos 2016 Pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitinge katılanlar arasındaydı...