Kitapları


Üstad Abdüsselam Yasin; yazıda, kitap telif etmede hem bol ve verimli bir özelliğe sahiptir, hem örnek olabilecek tarzda derinlik ve genişliğe sahiptir. Okuyucuya ruh ve güç verdiği gibi; fikri de yaşatır; vicdanı uyandırır. Bütün bunları da en yüksek bir üslup ve ifade ile yapar.

30 yıl içinde 30 yıllık cihad ve davet liderliği yanında 30 kitap, onlarca makale ve araştırmayı ortaya koymuştur.

Türkçe Çevirilenler:

1. Nebevi Yöntem Eğitim-Yapılanma-Hareket, 2012

2. Sünnetullah, 2012

3. Hilafet Ve Saltanat, 2012

4. Direliş Ve Islah Önderleri, 2012

Arapça Kitapları:

1. Davet ve Devlet Arasında İslam, 1972

2. Yarın İslam, 1973

3. İslam veya Tufan (Ölen Krala açık mektup; fakat baskısı ve yayınlanması genele yönelik olmamıştır), 1974

4. Batılılaşmış Elitlerimizle Diyalog (Tercüme edilmiş), 1980

5. İslam Terazisinde Kraliyet Çağının Mesajı, 1980

6. Nebevi Yöntem, Eğitim, Yapılanma ve Ordu, 1982

7. İslam ve Marksist Leninizm Mücadelesi, 1987

8. Örnek İnsanlar (İhsan Dizisinin I. Cildi), 1987

9. Yönteme Dair Mukaddimeler, 1989

10. İslamiyet ve Laik Milliyetçilik, 1989

11. Fıkıh ve Tarihe Bakış, 1989

12. Parçalar (Şiir Divanı), 1992

13. Vahyin Önderliği ve Nefsin Baskısı Arasında Müslüman Aklının Çilesi, 1994

14. Değerli Demokratlarla Diyalog, 1994

15. Zikir Risalesi (İhsan Risaleleri Dizisinin İlki), 1995

16. İktisat Hakkında: İmani Faktörler ve Şer’i Kurallar, 1995

17. Kız ve Erkek Öğrenciler Risalesi (İhsan Risaleleri Dizisinin II), 1995

18. İnanan Kadınlara Rehber (2 Cilt), 1996

19. Şura ve Demokrasi, 1996

20. Vaaz Şiirleri (İhsan Risaleleri Dizisinin III), 1996

21. Geçmiş ve Gelecek Diyaloğu, 1997

22. Berberî Bir Dost ile Diyalog, 1997

23. İhsan I. Cilt, 1998

24. İmanımızı Nasıl Yenileriz, Allah ve Resulü İçin Nasıl Nasihatleşiriz (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin I. Kitabı), 1998

25. Fıtrat ve Kalbin Tedavisi (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin II. Kitabı), 1998

26. El-İhsan II. Cilt, 1999

27. İlgili Makama Bir Hatırlatma (Kral 6. Muhammed’e yazılan bir mektuptur. Fransızca olarak yazılmıştır. Arapçaya ve başka dillere çevrilmiştir), 1999

28. Kalplerin Sağlığı (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin III. Kitabı), 1999

29. Zorluklara Katlanmak (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin IV. Kitabı), 1999

30. Adalet: İslamcılar ve Yönetim, 2000

31. Desteler (Şiir divanıdır. 3 parçası basılmıştır), 2000

32. İslam ve Modernizm (Tercüme edilmiştir), 2000

33. İlim Risalesi, 2001

34. Hilafet ve Saltanat, 2001

35. Diriliş ve Islah Önderleri, 2001

36. Müminin Gündüz ve Gecesi, 2002

37. Bedel (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin V. Kitabı), 2004

38. Sünnetullah, 2005

39. İslam Geleceğine Dair Mukaddimeler, 2005

40. Müminin Gündüzü ve Gecesi (Bir kitapta İngilizce ve Arapça olarak basılmıştır), 2007

41. Ümmetin Önderliği, 2009

42. Kur’an ve Nübüvvet, 2010

Fransızca Kitapları:

1. La révolution à l'heure de l'ISLAM, 1980

2. Pour un dialogue avec l'élite occidentalisée, 1980

3. Islamiser la modernité, 1998

4. Mémorandum à qui de droit (Lettre ouverte à Mohamed IV, roi du Maroc), 1999

İngilizce’ye Çevirilenler:

1. Memorandum: To Him Who Is Concerned (Traslation of an open letter in French to the country’s new king, Mohamed VI), 1999

2. Winning the Modern World for Islam, 2000

3. The Muslim Mind on Trial: Divine Revelation versus Secular Rationalism, 2003

4. Day and Night Schedule of the Believer (A book in Arabic and English), 2007

Almanca’ya Çevirilenler:

1. Memorandum an wen es angeht, 1999

2. Islamischer Vernunftappell an die Moderne, 2000