İmam Abdüsselam Yasin Derneği


İmam Abdüsselam Yasin (rahmetullahi aleyh) Derneği

Vizyon:

İmam Abdüsselam Yasin Derneği Nebevi yöntem üzerine çalışan bütün araştırmacı ve uzmanların, konuyla ilgilenen herkesin yararlanacağı uluslararası ilmi bir merkez olma gayreti içindedir.

Misyon:

İmam Abdüsselam Yasin Derneği uluslararası akademik ve ilmi bir kurumdur; İmam Abdüsselam Yasin’in ortaya koyduğu proje üzerinde yapılan araştırmaları geliştirip derinleştirmeyi ve İmam Abdüsselam Yasin’i tanıtmayı, ayrıca yöntem bilim üzerine araştırmalar yapan uzmanlar yetiştirmeyi ve ilmî araştırmaların geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefleri:

- İmam Abdüsselam Yasin’in (Rahmetullahi aleyh) düşüncesini (projesini) tanıtmak.

- İmam Abdüsselam Yasin’in (Rahmetullah aleyh) kültür mirasını (eserlerini) derleyip tasnif etmek ve çevirisini gerçekleştirmek.

- İmam Abdüsselam Yasin’in (Rahmetullahi aleyh) kültür mirasını üniversiteler, araştırmacılar, ilmi merkezler ve kurumlarla koordineli olarak inceleyip müzakere etmek.

- Bu alanda araştırmalar yapan kurumlar ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve yardımlaşmak.

-Bütün dünya devletleri arasında kültür alışverişi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirerek düşünce, sanat, ilim ve eğitim alanlarında belli bir yakınlaşma sağlamaya çalışmak.

Vasıtalar:

- İlmi konferanslar, paneller, sempozyumlar ve eğitim günleri düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

- Eserler, bülten ve dergiler yayınlamak, internet siteleri kurmak, işitsel ve görsel materyaller hazırlamak.

- İmam Abdüsselam Yasin’in (rahmetullahi aleyh) çalışmalarını ve ilgili araştırmaları muhtelif dillere tercüme etmek.